Bouw met ons mee

Neem iemand mee

Voel je vrij om iemand mee te nemen naar onze zondagdiensten of andere activiteiten! Wij staan open voor iedereen die meer wilt weten. Wie weet wat het voor jouw gast kan betekenen!

Help mee

Je kunt ons helpen door mee te helpen bij onze activiteiten. Er is altijd wat te doen voor Gtime City Church en vele handen maken licht werk, Extra handen bij baby of kinderwerk, koffie en thee, stoelen klaar zetten, de lijst gaat door en door. Vraag wat jij kan doen.

Financieel bijdragen

De activiteiten van Gtime City Church worden gefinancierd door giften van onze leden en bezoekers.

Donaties worden gebruikt om te investeren in de groei van Gtime City Church, om de gemeente beter te kunnen dienen. Ook gaat een deel van de inkomsten naar projecten in de omgeving maar ook over de grens.

Wij willen graag delen in alles wat wij ontvangen.

Donaties

Wilt u ons steunen, dan kunt u doneren. Wilt u dat uw donatie voor een specifiek doel gebruikt wordt dan kunt u dit aangeven, en zorgen wij ervoor dat het bedrag op de juiste plek terecht komt.

Donaties kunt u over maken naar:

Gtime City Church
NL77 INGB 000 728 9736

 

ANBI Informatie

Juridisch gezien is Gtime City Church een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-verklaring (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Door deze verklaring zijn donaties aan GCC aftrekbaar van de belasting.